Kälin úr, mit jelent a Cradle-to-Cradle® az e-újrahasznosítás vonatkozásában?

Albin Kälin: Az elektronikus és elektromos készülékek esetében életciklusokról beszélünk. Először jön a termékdizájn, majd ezt követi a használat és végül az újrahasznosítás. Ma már nagyon sok terméket az értékes erőforrások megkímélését figyelembe véve terveznek és gyártanak. Az újrahasznosítás a SENS-rendszerben történik, összhangban a technológia legújabb állásával. Azonban ennek ellenére, azoknak az anyagoknak az aránya, melyeket nem lehet az eredeti minőségükben visszanyerni, még mindig túlságosan magas. Tehát a jelenlegi rendszerben nem történik meg az anyagi körfolyamatok teljes lezárása. A Cradle-to-Cradle® koncepció egy olyan lehetőséget teremt, ahol az erőforrásokat vissza tudjuk

nyerni és a minőségüket meg tudjuk őrizni. Ez a lineárisról a körforgásos anyagfolyamatokra való átalakulás.Ilyen módon minden anyag értéke a biológiai vagy a technológiai körforgásban megmarad. Más tényezők, mint a víz, megújuló energiák és a társadalmi felelősség is részei a Cradle-to-Cradle® koncepciónak. A kihívás az elektromos és elektronikai készülékek esetében különleges nagy, mivel ezek komplex termékek. Az EPEA Switzerland és a SENS Alapítvány közötti együttműködés célja, hogy az elektromos és elektronikus készülékek esetében bemutassa és megvalósítsa a Cradle-to-Cradle® szemléletet.

Az erőforrás-hatékonyság és a fenntarthatóság kulcselemei az e-újrahasznosításnak. Hogyan kell ebben az összefüggésben a Cradle-to-Cradle® szemléletet megítélni?

Már a termékek ’bölcsőjénél’, vagyis a gyártásánál is keletkeznek veszteségek és a hulladékok, káros kibocsátások elkerülhetetlenül felhalmozódnak a „sírnál”, ha a termékek hasznos élete után az erőforrásokat hatékonyan vissza nem nyerik.

Tekintettel arra, hogy a SENS-rendszer az erőforrásokat (használatból kivont készülékeket) egyre hatékonyabban gyűjti össze és hasznosítja újra, a Cradle-to-Cradle® koncepcióval egy további lépést teszünk, túl a fenntarthatóságon: az erőforrások hatásosságát is növeljük. A jövőben nemcsak a problémás anyagokat vonjuk ki az anyagkörforgásból, hanem meghatározzuk a „biztonságos összetételű” termékeket és pozitív célra fordítjuk ezeket az anyagokat (pl. a széndioxid használata élelmiszerként).

A zárt rendszerű nyersanyagkörforgás a fenntartható e-újrahasznosítás szempontjából központi fontosságú. Hogyan hat a Cradle-to-Cradle® koncepció a körforgások lezárására és ez hogyan működik a gyakorlatban?

A Cradle-to-Cradle® koncepció célja az anyagok eredeti minőségének több életcikluson történő megőrzése. A terméktervezés az anyagok kiválasztáshoz igazodik, kellő tekintettel arra, hogy a minőségüket több életcikluson keresztül is meg lehessen őrizni. A nyersanyagokat ennek megfelelően választják ki, kezelik és dolgozzák fel. Az anyagköltség egyes területeken drágább lehet, mint a hagyományos termékek esetében. Ezek az esetekben a cégek számára a Cradle-to-Cradle® koncepció biztosítékot jelenthet a nyersanyagok árnövekedéssel szemben és egyben garantálja számukra a nyersanyagok minőségét.

Quelle: Geschäftsbericht Stiftung SENS 2012
Quelle: Geschäftsbericht Stiftung SENS 2012

Milyen szerepet tölt be ebben az együttműködésben az EPEA Switzerland, a SENS Alapítvány és a SENS partnerei (gyártók, kereskedők, importőrök, gyűjtőhelyek és újrahasznosító cégek)?

→ A gyártó megtervezi és elkészíti a terméket a Cradle-to-Cradle® koncepció szerint. Ismeri a piacon megtalálható készülékek volumenét és az ehhez kapcsolódó anyagmennyiséget. Az elosztási koncepciótól függően a gyártó integrálja az értékesítési láncba az importőröket és a kereskedőket.

→ A kereskedők és a SENS-gyüjtőhelyek az „életút végére” (end-of-life) eljutott Cradle-to-Cradle® termékeket más termékekkel együtt visszaveszik és továbbítják a SENS újrahasznosító cégének.

→ A SENS újrahasznosító cég azonosítja a Cradle-to-Cradle® termékeket (pl. RFID használatával) és továbbküldi őket a Cradle-to-Cradle® eljárással működő a SENS újrahasznosító cégnek.

→ A Cradle-to-Cradle® eljárással működő SENS újrahasznosító cég azonosítja a termékeket, és a gyártó utasítása szerint azokat szakszerűen szétbontja. Az összetevőket és anyagokat pedig továbbítja olyan cégeknek, ahol megfelelő módon feldolgozzák őket és új alkatrészeket gyártanak belőlük.

→ A gyártó a feldolgozott anyagokból és alkatrészekből új Cradle-to-Cradle® terméket állít elő.

A SENS–rendszernek köszönhetően az anyagokat ismét visszanyerjük, így azok újra feldolgozhatók és felhasználhatók lesznek. Ez a forgatókönyv lehetővé teszi az ipar számára, hogy újra hozzájusson és felhasználja azokat a nyersanyagokat, melyeket korábban már a fogyasztók használtak és megfizettek.

→ A Cradle-to-Cradle® termékkörforgás bezárásának finanszírozása a SENS-rendszeren keresztül történik. A SENS biztosítja a szükséges kifizetéseket.

→ Az EPEA Switzerland – mint tudásgondnok – megőrzi a bizalmas információkat és létrehozza az vállalatokkal közösen a Cradle-to-Cradle® folyamatot a beszállítói láncon keresztül.

Miben látja Ön az e-újrahasznosítás jövőbeni kihívásait és hogyan kell/lehet ezekre válaszolni?

A Cradle-to-Cradle® dizájn a „minőség a mennyiség előtt” elvet alkalmazza az ipari rendszerekben. Az anyagokat és az anyagáramlásokat úgy tervezzük meg, hogy azok biológiai és technológiai forrásaik megújítására és megtartására képesek legyenek. Ez a szemlélet túllép azon a jelenleg általános elváráson, miszerint a káros környezeti hatásokat csökkenteni vagy lassítani kell.

Ennek köszönhetően lehetőség nyílik arra, hogy elszakadjunk a jelenleg jellemző környezetvédelmi lelkiismeret furdalás kultúrájától. Az a döntés, hogy az anyagminőség mindent átható szempont legyen és ez a gyártási folyamatok során hatékonyan érvényesüljön, értékes gazdasági lehetőségeket teremthet.

Milyen lépéseket tesz a mindennapi életében, hogy az erőforrásokat kímélje?

Mint mindenki, megpróbálom én is a mindennapi életben lehetőségeimhez mérten az erőforrásokat többé-kevésbé kímélni, de az odavezető út mindenképp a körfolyamatok bezárásán keresztül kell, hogy vezessen. Ezen dolgozom már 20 éve minden erőmmel.