Podjetje Werner & Mertz je samostojno razvilo surovino in formuliralo sistem ocenjevanja. Zdaj deluje na naslednjem koraku, ki preučuje sistem v nasprotju z objektivnimi kriteriji. Merilo je idejni Cradle to Cradle® projekt, ki ga spodbuja agencija za varstvo okolja (EPEA) – mednarodna raziskovalna in okoljska svetovalna institucija s sedežem v Hamburgu. Perspektiva zagovarja, da je Cradle to Cradle® v neposrednem nasprotju glede na EPEA načelo linearne proizvodnje, znane kot “Cradle to Grave”. V tem konceptu se materialni tokovi tvorijo brez zavestnega upoštevanja varovanja naravnih virov.

Cradle to Cradle® temelji na bioloških in tehničnih ciklih, ne pa na oblikovanju izdelka. Izziv je načrtovanje napredka proizvoda skozi celoten materialni cikel. Materiali za izdelek morajo biti primerni za popolno in varno vrnitev v biosfero ali za predelavo in kakovostno ponovno uporabo. Ključnega pomena v procesu načrtovanja je razvoj celovite konotacije kakovosti s pozitivno opredelitvijo sestavin. Izdelki morajo biti v prihodnosti zasnovani tako, da so uporabni za materialne cikle. Potrebno je izboljšati kakovost recikliranih frakcij tako, da je možno recikliranje na enaki ali celo višji ravni.

bottles

Sestavine, vključno s pigmenti in aditivi, je potrebno izbrati, da se prepreči toksične učinke med uporabo in tudi v drugih fazah, kot so proizvodnja, recikliranje in ponovna uporaba. Surovo olje, na primer, uporabljeno enkrat, kot surovina za plastiko, ostane v krogu in se ne nepovratno sežge. Energijo, potrebno za recikliranje in vse ostale proizvodne procese, je potrebno pripraviti iz obnovljivih virov in na okolju čim bolj prijazen način. Dober primer tega je proizvodnja nove PET plastenke iz stare PET plastenke.

Cradle to Cradle® koncept vključuje podrobno lastno ocenjeno vrednost. Elementi, ki so v tem konceptu, vključujejo uporabljene materiale, njihovo primernost za materialne cikle, porabo energije in vode in družbeni vpliv življenjskih ciklov proizvodov in proizvodnih metod. S pripravo vzporednic med našimi surovinami in formulo za ocenjevanje, dobimo vpogled v morebitne izboljšave našega sistema.

Voelp

„Prepričana sem, da je trajnostni razvoj prava pot do uspešne prihodnosti. Zato delam na tem, da bi naredila naše surovine še bolj prijazne okolju.“

Rebekka Völp
koordinatorka za surovine, razvoj izdelkov

Brakmeier

„Ekološko trajnostni razvoj čistil se ne konča z odpravo kritičnih sestavin. Prav tako zahteva popolno integracijo v celotnem življenjskem ciklu v naravnih evolucijskih materialnih ciklih.“

Dr. Andreas Brakemeier
vodja oddelka za razvoj profesionalnih izdelkov

Werner & Mertz se vse bolj premika proti tem cikličnim procesom, kot idealu za trajnostno proizvodnjo in poslovno prakso. Pobuda za recikliranje je en primer usmerjenosti podjetja. Podjetje ima celotno napajanje za spletno stran Hallein iz obnovljivih virov energije in nov sedež v energetski stavbi v Mainzu. S Cradle to Cradle® načelom ima podjetje pristop za trajnostno optimizacijo surovin, formul in embalažnih materialov.

Sodelujemo tudi z:
• Werner & Mertz sistemi ocenjevanja
• Cradle to Cradle® dizajnom za inovativne projekte

EPEA čez mednarodne okoljske raziskave GmbH v sodelovanju z EPEA Switzerland GmbH

 

„Vsi trije sistemi ocenjevanja Werner Werner & Mertz Mertz izstopajo zaradi enostavnosti uporabe in visoke učinkovitosti.“


EPEA mednarodne okoljske raziskave GmbH: Sistem ocenjevanja Werner & Mertz, Cradle to Cradle® oblikovanje inovacijskega projekta, Hamburg/Mainz 2012

froschproducts